Enviar para atrás

Move o obxecto seleccionado cara á parte inferior da orde de empillado, de xeito que quede atrás dos outros obxectos

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Shift++minus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Icon Send to Back

Enviar para atrás


Precisamos da súa axuda!