Enviar cara a atrás

Move o obxecto seleccionado un nivel abaixo, de xeito que é máis preto da parte inferior da orde de empilhado.

Para acceder a esta orde...

From toolbars:

Icon Send Backward

Enviar cara a atrás


Precisamos da súa axuda!