Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Arrange.

From the tabbed interface:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

From toolbars:

Icon Arrange

Dispor


Capa para texto e imaxes

Cada obxecto que se coloque no documento irase amontoando sobre o obxecto anterior. Utilice as orde de disposición para modificar a orde de amontoamento de obxectos no documento. Non se pode alterar a orde de amontoamento de texto.

Traer para adiante

Move o obxecto seleccionado ao comezo da orde de empilhado, de xeito que é diante de outros obxectos

Traer cara a adiante

Move o obxecto seleccionado un nivel arriba, de xeito que é máis preto para o inicio da orde de empilhado.

Enviar cara a atrás

Move o obxecto seleccionado un nivel abaixo, de xeito que é máis preto da parte inferior da orde de empilhado.

Enviar para atrás

Move o obxecto seleccionado cara á parte inferior da orde de empillado, de xeito que quede atrás dos outros obxectos

Precisamos da súa axuda!