Posición e tamaño

Redimensiona, move, xira ou inclina o obxecto seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Position and Size.


Posición e tamaño

Redimensiona ou move o obxecto seleccionado.

Rotación

Xira o obxecto seleccionado.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!