Texto

Configura o deseño e as propiedades de ancoraxe de texto dun debuxo ou obxecto de texto seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - - Text tab.


O texto colócase en relación aos bordos do obxecto de debuxo ou texto.

Drawing Object Text

Axustar ancho ao texto

Expande a largura do obxecto segundo o ancho do texto, se o obxecto é menor que o texto.

Axustar altura ao texto

Expande a altura do obxecto á altura do texto, se o obxecto é menor que o texto.

Axustar ao marco

Resizes the text to fit the entire area of the drawing or text object. This control is available only when the other "fit" controls are not selected.

Axustar ao contorno

Adapta o fluxo de texto de xeito que combine os contornos do obxecto de debuxo seleccionado.

Custom Shape Text

Axuste do texto á forma

Quebra o texto que engade despois de facer clic dúas veces unha forma personalizada para caber dentro da forma.

Redimensionar a forma para encaixar o texto

Redimensiona unha forma personalizada para axustar o texto que escribir despois de facer clic dúas veces a forma.

Espazamento entre bordos

Especifique o espazo que quere deixar entre os bordos do obxecto de debuxo ou de texto e os bordos do texto.

Esquerda

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo esquerda do obxecto de debuxo ou texto ea bordo esquerda do texto.

Dereita

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo dereita do obxecto de debuxo ou texto ea bordo dereita do texto.

Superior

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo superior do obxecto de debuxo ou texto ea bordo superior do texto.

Inferior

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo inferior do obxecto de debuxo ou texto ea bordo inferior do texto.

Áncora de texto

Defina o tipo e a posición da áncora.

Esquema gráfico

Prema onde quere colocar a áncora para o texto.

Largura completa

Introduza a ruta ao cartafol que contén os ficheiros de texto.

Precisamos da súa axuda!