Área

Define as propiedades de recheo do obxecto de debuxo seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Area.

On Line and Filling bar, click

Icon Area

Área


Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Sombra

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Transparencia

Definir as opcións de transparencia para o recheo que aplicar ao obxecto seleccionado.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!