Nome

. Atribúese un nome para o obxecto seleccionado, de modo que pode rapidamente atopar o obxecto no navegador

Para acceder a esta orde...

Open the context menu for the object - choose Name.


Nome

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

note

Names must be unique between images, OLE objects and frames in the same document.


Precisamos da súa axuda!