1,5 liñas

Define o espazamento entre liñas do parágrafo actual a unha e media liñas.

Para acceder a esta orde...

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.


Icona

Espazamento entre liñas: 1,5

Precisamos da súa axuda!