Distribute Rows Evenly

. Axusta a altura das liñas seleccionadas para corresponder á altura da liña máis alta na selección

Para acceder a esta orde...

Abra a barra de ferramentas Optimizar da barra Táboa e prema en

Icona

Distribute Rows Evenly


Precisamos da súa axuda!