Aliñamento horizontal centrado

Reescala o texto da gráfica cando lle cambie o tamaño da gráfica.

Para acceder a esta orde...

No menú de contexto dunha cela, escolla Cela - Centro


Precisamos da súa axuda!