Texto

Aliñar o parágrafo seleccionado (s) para a as marxes da páxina esquerda e dereita. Se quere, tamén pode especificar as opcións de aliñamento para a última liña dun parágrafo escollendo Formato - Parágrafo -. Aliñación

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Align Text - Justified.

Open context menu - choose Align - Justified.

Icon Justified

Xustificado


Precisamos da súa axuda!