Texto

Aliña o parágrafo seleccionado á marxe dereita.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Align Text - Right.

Open context menu - choose Align - Right.

Icon Align Right

Aliñar á dereita


Precisamos da súa axuda!