Texto

Aliñar o parágrafo seleccionado (s) para a marxe esquerda da páxina.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Align Text - Left.

Open context menu - choose Align - Left.

Icon Align Left

Aliñar á esquerda


Precisamos da súa axuda!