Texto

Configure as opcións de aliñamento da selección actual.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Texto

Aliñar o parágrafo seleccionado (s) para a marxe esquerda da páxina.

Texto

Aliña o parágrafo seleccionado á marxe dereita.

Texto

Centros de parágrafo (s) seleccionado na páxina .

Texto

Aliñar o parágrafo seleccionado (s) para a as marxes da páxina esquerda e dereita. Se quere, tamén pode especificar as opcións de aliñamento para a última liña dun parágrafo escollendo Formato - Parágrafo -. Aliñación

Precisamos da súa axuda!