Texto

Aliñar verticalmente os bordos inferiores dos obxectos seleccionados. Se só un obxecto é seleccionado no Draw ou Impress, o bordo inferior do obxecto está vencellada coa marxe inferior da páxina.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Format - Align Text - Bottom.

From the tabbed interface:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.

From toolbars:

Icon Bottom

Inferior


Os obxectos son aliñados para o bordo inferior do obxecto máis inferior na selección. Para aliñar os obxectos individuais nun grupo, para entrar no grupo, seleccione os obxectos, prema co botón dereito e escolla unha opción de aliñamento.

Precisamos da súa axuda!