Texto

Aliñar verticalmente os bordos inferiores dos obxectos seleccionados. Se só un obxecto é seleccionado no Draw ou Impress, o bordo inferior do obxecto está vencellada coa marxe inferior da páxina.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Align - Bottom (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Bottom (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Bottom

Inferior


Os obxectos son aliñados para o bordo inferior do obxecto máis inferior na selección. <Embedvar href ="text/shared/01/05070100.xhp# mehrfachselektion" />

Precisamos da súa axuda!