Align Objects

Aliñar obxectos seleccionados con relación ao outro.

note

Cando algún dos obxectos seleccionados se ancora como se fose un carácter, non funcionan todas as funcións de aliñamento.


Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Format - Align Text.

From the tabbed interface:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.


note

Nin todo tipo de obxectos poden ser seleccionados en conxunto. Non todos os módulos (Writer, Calc, Impress, Draw) apoiar todo tipo de liña.


Texto

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Texto

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Texto

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Texto

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Aliñar ao centro da vertical

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Texto

Aliñar verticalmente os bordos inferiores dos obxectos seleccionados. Se só un obxecto é seleccionado no Draw ou Impress, o bordo inferior do obxecto está vencellada coa marxe inferior da páxina.

Precisamos da súa axuda!