Permite definir esquemas de páxina para documentos únicos e de varias páxinas, así como unha numeración e formatos de papel.

Para acceder a esta orde...


Lapela de formato de páxina

Seleccionar a máxima área imprimíbel dunha páxina

Formato do papel

Seleccione un formato da lista de tamaños de papel predefinidos ou defina un formato de papel personalizado.

Formato

Select a predefined paper size, or create a custom format by entering the dimensions for the paper in the Height and Widthboxes.

Largura

Mostra a largura do formato de papel seleccionado. Para axustar un formato personalizado, introduza un ancho aquí.

Altura

Mostra a altura do formato de papel seleccionado. Para axustar un formato personalizado, introduza unha altura aquí.

Orientation

Select paper orientation for display and print.

Vertical

Mostra e imprime o documento actual co papel orientado verticalmente.

Horizontal

Mostra e imprime o documento actual co papel orientado horizontalmente.

Dirección do texto

Select the text direction that you want to use in your document. The "right-to-left (vertical)" text flow direction rotates all layout settings to the right by 90 degrees, except for the header and footer.

note

Text direction only appears if Asian or Complex text layout is set in - Language Setting - Languages.


Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.

Bandexa de papel

Seleccione a orixe do papel á impresora. Se quere, pode asignar diferentes bandexas de papel a diferentes estilos de páxina. Por exemplo, atribúa unha bandexa diferente ao estilo Primeira páxina e cargar a bandexa con papel timbre da súa empresa.

Marxes

Especifique o espazo que quere deixar entre os bordos da páxina e o texto do documento.

Left

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the document text.

Right

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the document text.

Superior

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo superior da páxina eo texto do documento.

Inferior

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo inferior da páxina eo texto do documento.

Configuración de deseño

Precisamos da súa axuda!