Liña

Permite definir esquemas de páxina para documentos únicos e de varias páxinas, así como unha numeración e formatos de papel.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Page - Page tab.

Choose Slide - Properties - Page tab (in LibreOffice Impress).

Choose Page - Properties - Page tab (in LibreOffice Draw).

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Page tab.


Lapela de formato de páxina

Seleccionar a máxima área imprimíbel dunha páxina

Formato do papel

Seleccione un formato da lista de tamaños de papel predefinidos ou defina un formato de papel personalizado.

Formato

Seleccione un tamaño de papel predefinido ou crear un formato personalizado, inserindo as dimensións para o papel na Altura e Largura caixas.

Largura

Mostra a largura do formato de papel seleccionado. Para axustar un formato personalizado, introduza un ancho aquí.

Altura

Mostra a altura do formato de papel seleccionado. Para axustar un formato personalizado, introduza unha altura aquí.

Vertical

Mostra e imprime o documento actual co papel orientado verticalmente.

Horizontal

Mostra e imprime o documento actual co papel orientado horizontalmente.

Dirección do texto

Select the text direction that you want to use in your document. The "right-to-left (vertical)" text flow direction rotates all layout settings to the right by 90 degrees, except for the header and footer.

Previsualizar campo

Displays a preview of the current selection.

Bandexa de papel

Seleccione a orixe do papel á impresora. Se quere, pode asignar diferentes bandexas de papel a diferentes estilos de páxina. Por exemplo, atribúa unha bandexa diferente ao estilo Primeira páxina e cargar a bandexa con papel timbre da súa empresa.

Marxes

Especifique o espazo que quere deixar entre os bordos da páxina e o texto do documento.

Esquerda/Interna

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo esquerdo da páxina eo texto do documento. Se está usando o esquema espello páxina, escriba a cantidade de espazo a ser deixada entre a marxe interna do texto eo bordo interno da páxina.

Dereita/Externa

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo dereita da páxina eo texto do documento. Se está usando o esquema espello páxina, escriba a cantidade de espazo a ser deixada entre a marxe externa do texto eo bordo exterior da páxina.

Superior

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo superior da páxina eo texto do documento.

Inferior

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo inferior da páxina eo texto do documento.

Configuración de deseño

Precisamos da súa axuda!