Sombra

Define as opcións para o estilo seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Choose View - Styles (F11) - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.


Nome

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Seguinte estilo

Select an existing style that you want to follow the current style in your document. For paragraph styles, the next style is applied to an empty paragraph that is created when you press Enter at the end of an existing paragraph. For page styles, the next style is applied when a new page is created.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Categoría

Mostra a categoría para o estilo actual. Se está creando ou modificando un novo estilo, seleccione 'Estilo Personalizado "na lista.

Icona Nota

Non se pode modificar a categoría dun estilo predefinido.


Contén

Describe o formatado relevante usado no estilo actual.

Restaurar

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Precisamos da súa axuda!