Sombra

Define as opcións para o estilo seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Organizer tab.


Nome

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

note

You cannot use this option with a page style or a list style.


Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Categoría

Mostra a categoría para o estilo actual. Se está creando ou modificando un novo estilo, seleccione 'Estilo Personalizado "na lista.

note

Non se pode modificar a categoría dun estilo predefinido.


Contén

Describe o formatado relevante usado no estilo actual.

Precisamos da súa axuda!