Agrupar

Trims ou muda o tamaño o gráfico seleccionado. Tamén pode dar a gráfica ao seu tamaño orixinal.

Para acceder a esta orde...


Recortar

Use esta área para recortar ou escalar a imaxe seleccionada ou para engadir un espazo en branco ao redor dela.

Manter escala

Mantén a escala orixinal da gráfica cando recorta, polo que só o tamaño dos cambios gráficas.

Manter tamaño da imaxe

Mantén o tamaño orixinal da gráfica cando recorta, polo que só a dimensión dos cambios gráficas. Para reducir a escala da gráfica, seleccione esta opción e introduza valores negativos nas caixas de cultivo. Para aumentar a escala da gráfica, escriba valores positivos nas caixas de cultivo.

Esquerda

O Manter escala opción for seleccionada, introduza un valor positivo para recortar o bordo esquerda da gráfica, é dicir, un valor negativo para engadir un espazo baleiro á esquerda da gráfica. Se o Manter tamaño da imaxe opción for seleccionada, introduza un valor positivo para aumentar a escala horizontal da gráfica, é dicir, un valor negativo para diminuír a escala horizontal da gráfica.

Dereita

Se o Manter escala opción for seleccionada, introduza un valor positivo para recortar o bordo dereita da gráfica, é dicir, un valor negativo para engadir un espazo baleiro á dereita da gráfica. Se o Manter tamaño da imaxe opción for seleccionada, introduza un valor positivo para aumentar a escala horizontal da gráfica, é dicir, un valor negativo para diminuír a escala horizontal da gráfica.

Superior

Se o Manter escala opción for seleccionado, introduza un valor positivo para recortar a parte superior do gráfico, ou un valor negativo para engadir branco espazo por enriba da gráfica. Se o Manter tamaño da imaxe opción for seleccionada, introduza un valor positivo para aumentar a escala vertical da gráfica, é dicir, un valor negativo para diminuír a escala vertical da gráfica.

Inferior

Se o Manter escala opción for seleccionada, introduza un valor positivo para recortar a parte inferior da gráfica, é dicir, un valor negativo para engadir branco espazo debaixo da gráfica. Se o Manter tamaño da imaxe opción for seleccionada, introduza un valor positivo para aumentar a escala vertical da gráfica, é dicir, un valor negativo para diminuír a escala vertical da gráfica.

Escala

Modifica a escala da imaxe seleccionada.

Largura

Introduza a largura para a gráfica seleccionado como unha porcentaxe.

Altura

Introduza a altura da gráfica seleccionado como unha porcentaxe.

Tamaño da imaxe

Modifica o tamaño da imaxe seleccionada.

Largura

Insire un ancho ao gráfico seleccionado.

Altura

Insire unha altura para o gráfico seleccionado.

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.

Tamaño orixinal

Devolve a gráfica seleccionado ao seu tamaño orixinal.

Precisamos da súa axuda!