Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

To modify the font of the current paragraph, select the entire paragraph, choose Format - Character, and then click on the Font tab.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Escolla Formato - Parágrafo.

From the context menu:

Place cursor in paragraph, choose Paragraph - Paragraph.

From the tabbed interface:

On the Home menu of the Home tab, select Paragraph.

From the sidebar:

Open the Styles deck, select a paragraph style, open context menu and choose New or Edit Style.

From toolbars:

Icon Paragraph

Parágrafo


Liña

Define a retirada e as opcións de espazamento para o parágrafo.

Fórmula

Define o aliñamento do parágrafo en relación ás marxes da páxina.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!