Especifique a posición, escala, rotación e espazamento de caracteres.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Formato - Carácter - Posición.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Alignment tab.


As modificacións aplícanse á selección actual, á palabra que contén o cursor ou ao novo texto introducido.

Posición

Define as opcións de superíndice e subíndice dun carácter.

Superíndice

Reduce o tamaño do tipo de letra do texto seleccionado e eleva o texto por riba da liña de base.

Normal

Elimina o formato sobrescrito ou subscrito.

Subíndice

Reduce o tamaño do tipo de letra do texto seleccionado e descende o texto debaixo da liña de base.

Elevar / Baixar

Introduza o valor polo cal desexa aumentar ou diminuír o texto seleccionado en relación á liña de base. Cen por cento equivale á altura da fonte.

Tamaño relativo do tipo de letra

Introduza o valor polo cal desexa reducir o tamaño do tipo de letra do texto seleccionado.

Automático

Define automaticamente o valor polo cal o texto seleccionado é aumentado ou reducido en relación á liña de base.

Rotation/scaling

Largura da escala

Introduza a porcentaxe do ancho da fonte pola que horizontal tramo ou comprimir o texto seleccionado.

Espazamento

Especifica o espazamento entre caracteres individuais.

Espazamento

Specifies the spacing between the characters of the selected text. Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.

Icona Suxestión

To increase the spacing, set a positive value; to reduce it, set a negative value.


Espazo entre pares de caracteres

Axustar automaticamente o espazamento entre caracteres para combinacións de letras específicas.

A opción Espazo entre caracteres unicamente está dispoñíbel para certos tipos de letra e require que a impresora ofreza soporte para esa opción.

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Aplicar

Aplica os valores modificados ou seleccionados sen pechar a caixa de diálogo.

Precisamos da súa axuda!