Petición

Dixitalizar unha imaxe, e logo inserir o resultado no documento. O diálogo de dixitalización fornecida polo fabricante do escáner. Para obter unha explicación da caixa de diálogo, consulte a documentación do seu escáner.

Para acceder a esta orde...

Choose Insert - Media - Scan - Request.


Precisamos da súa axuda!