Dixitalizar

. Insire unha imaxe dixitalizada no seu documento

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Multimedia - Dixitalizar.


Seleccionar todo

Selecciona o escáner que quere empregar

Texto

Dixitalizar unha imaxe, e logo inserir o resultado no documento. O diálogo de dixitalización fornecida polo fabricante do escáner.

Precisamos da súa axuda!