Texto

Abre un submenú para mostrar e ocultar barras de ferramentas. A barra de ferramentas contén iconas e opcións que permiten acceder rapidamente LibreOffice comandos.

Personalizar

Abre un diálogo onde pode engadir, editar e eliminar iconas.

Restabelecer

Escolla Ver - Barras de ferramentas - Restabelecer para restabelecer o comportamento sensíbel ao contexto das barras de ferramentas. Desta forma, xa será posíbel que se mostren automaticamente dependendo do contexto.

Precisamos da súa axuda!