Desagrupar

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Barra de estado.


Precisamos da súa axuda!