Liña

Establecer os criterios para filtrar a lista de cambios no List a ficha.

Para acceder a esta orde...

Choose Edit - Track Changes - Manage - Filter tab.


Data

Filters the list of changes according to the date and the time that you specify.

Definir data/hora

Icon Set Date/Time

Enters the current date and time into the corresponding boxes.

Autor

Filters the list of changes according to the name of the author that you select from the list.

Comentario

Filters the comments of the changes according to the keyword(s) that you enter.

tip

Tamén pode usar expresións regulares (comodíns) cando filtrar os comentarios.


Precisamos da súa axuda!