Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Para acceder a esta orde...

From toolbars:

Icon Show Track Changes

Show Track Changes


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

Cando posiciona o apuntador do rato sobre unha reserva de modificación no documento, un Consello exhibe o autor ea data e hora en que o cambio foi feita.

Precisamos da súa axuda!