Abrir

Abre o obxecto OLE seleccionado co programa en que foi creado.

Para acceder a esta orde...

Choose Edit - OLE Object - Open.


This menu command is inserted into Edit – Objects submenu by the application that created the linked object. Depending on the application, the Open command for the OLE object might have a different name.

Unha vez feitas as modificacións, peche o ficheiro de orixe do obxecto OLE. O obxecto OLE actualizarase entón no documento depósito.

Precisamos da súa axuda!