Texto

Permite editar un obxecto seleccionado no seu arquivo que inseriu co Inserir -. Obxecto comando

Para acceder a esta orde...

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.


Precisamos da súa axuda!