Texto

Permite editar un obxecto seleccionado nun ficheiro inserido coa orde Inserir - Obxecto.

Para acceder a esta orde...

Choose Edit - Object.


Texto

Permite editar un obxecto seleccionado no seu arquivo que inseriu co Inserir -. Obxecto comando

Abrir

Abre o obxecto OLE seleccionado co programa en que foi creado.

Precisamos da súa axuda!