Text Format (Search)

Atopa recursos de formato de texto específicos, tales como tipo de letra, efectos de fonte e as características do fluxo de texto.

Para acceder a esta orde...

Choose Edit - Find & Replace - Format button.


The search criteria for attributes are listed below the Find box.

note

You do not need to specify a search text in the Find box when you search and replace formatting.


To define a replacement format, click in the Replace box, and then click the Format button.

Use o Text Format (Search) ou Text Format (Substituír) para definir os criterios de busca de formatado. Estes diálogos conter os seguintes páxinas de guía:

Especifique o formato ea fonte que quere aplicar.

Texto

Especifique os efectos de fonte que quere usar.

Liña

Define a retirada e as opcións de espazamento para o parágrafo.

Fórmula

Define o aliñamento do parágrafo en relación ás marxes da páxina.

Fluxo de texto

Especifique as opcións de separación con guións e paxinación.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Soporte para idiomas asiáticos

Só é posíbel acceder a estas ordes despois de activar a compatibilidade coas linguas asiáticas en - Configuración de idioma - Idiomas.

Especifique a posición, escala, rotación e espazamento de caracteres.

Texto

Define as opcións para a liña dobre escrita para idiomas asiáticos. Seleccione os caracteres no seu texto, e logo escolla este comando.

Texto

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Precisamos da súa axuda!