Text Format (Search)

Atopa recursos de formato de texto específicos, tales como tipo de letra, efectos de fonte e as características do fluxo de texto.

Para acceder a esta orde...

Choose Edit - Find & Replace - Format button.


The search criteria for attributes are listed below the Find box.

Icona Nota

You do not need to specify a search text in the Find box when you search and replace formatting.


To define a replacement format, click in the Replace box, and then click the Format button.

Use o Text Format (Search) ou Text Format (Substituír) para definir os criterios de busca de formatado. Estes diálogos conter os seguintes páxinas de guía:

Texto

Especifique os efectos de fonte que quere usar.

Liña

Define a retirada e as opcións de espazamento para o parágrafo.

Fórmula

Define o aliñamento do parágrafo en relación ás marxes da páxina.

Fluxo de texto

Especifique as opcións de separación con guións e paxinación.

Desagrupar

Permite definir a cor de fondo ou gráfico.

Soporte para idiomas asiáticos

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Especifique a posición, escala, rotación e espazamento de caracteres.

Texto

Define as opcións para a liña dobre escrita para idiomas asiáticos. Seleccione os caracteres no seu texto, e logo escolla este comando.

Texto

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Please support us!