Atributos

Choose the text attributes that you want to search for. For example, if you select the Outline attribute, then all characters formatted manually with an Outline effect are found. If you also want to find characters with an Outline effect as part of a style, then select Including styles in the Other Options section, before searching.

Opcións

Select the attributes that you want to search for.

Aliñamento

Localízase a Aliñamento (esquerda, dereita, centralizado, xustificado) atributo.

Aliñamento de texto vertical

Finds the Vertical text alignment attribute.

Character scaling

Finds characters formatted with Scale width.

Cor do tipo de letra

Localiza todas as ocorrencias en que a cor predefinida do tipo de letra está modificada.

Do not split paragraph

Finds paragraphs with the Do not split paragraph attribute enabled.

Efectos

Finds characters that use a Case effect (Uppercase, Lowercase, Capitalize every word, or Small capitals).

Espazamento

Localízase a Espazamento (superior, inferior) atributo.

Espazamento entre liñas

Localízase a Liña espazamento (liña única, 1,5 liñas, polo menos, chumbo dobre, proporcional,) atributo.

Espazo entre caracteres

Finds Spacing (standard, expanded, condensed) attributes and pair kerning.

Esquema

Finds characters formatted with the Outline attribute.

Estilo de páxina

Localízase a Break Con estilo de páxina atributo.

Fondo do carácter

Localízase caracteres que usan o Fondo atributo.

Grosor do tipo de letra

Localízase a Negriña ou negra e cursiva atributo.

Guionización

Localízase a hifenização atributo .

Idioma

Localízase a Idioma atributo (para ortografía).

Illadas

Finds the Orphan Control attribute.

Intermitente

Localízase caracteres usar o Chiscando atributo.

Manter co parágrafo seguinte

Localízase a Manter co parágrafo seguinte atributo.

Overline

Finds characters formatted with Overlining.

Page line-spacing

Finds paragraphs with the Activate page line-spacing attribute enabled.

Palabras individuais

Finds characters with the Individual Words attribute, which can be set when using Underlining, Strikethrough and Overlining.

Posición

Finds characters using the Normal, Superscript or Subscript attributes.

Posición do tipo de letra

Localízase a ou o negra e cursiva atributo Cursiva .

Relevo

Finds characters formatted with the Relief attribute.

Riscado

Finds characters formatted with the Strikethrough attribute.

Rotación

Localízase a Rotation atributo.

Sangría

Localízase a Recuar (de esquerda, da dereita, primeira liña) atributo.

Sombreado

Finds characters formatted with the Shadowed attribute.

Subliñado

Finds characters formatted with Underlining.

Tabulacións

Localiza os parágrafos que utilizam unha configuración de tabulación adicional.

Tamaño de tipo de letra

Localízase a Tamaño de fonte/altura da Fonte atributo.

Tipo de letra

Localiza todas as ocorrencias en que o tipo de letra predefinido está modificado.

Viúvas

Localízase a Control Viuda atributo.

Precisamos da súa axuda!