Gardar todo

Garda todos os documentos de LibreOffice modificados.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Save All.


If you are saving a new file or a copy of a read-only file, the Save As dialog appears.

Precisamos da súa axuda!