Enviar

Envía unha copia do documento actual a diferentes aplicativos.

Para acceder a esta orde...

Menu File - Send.


Documento como correo electrónico

Opens a new window in your default email program with the current document as an attachment. The current file format is used.

Correo electrónico como PDF

Mostra o diálogo Exportar como PDF, exporta o documento actual para Portable Document Format (PDF), e logo abre un envío de correo-e xanela co PDF como un anexo.

Precisamos da súa axuda!