Modelos

Permite organizar e editar os modelos, así como gardar o ficheiro actual como modelo.

Para acceder a esta orde...

Select File - Templates.


Gardar como modelo

Garda o documento actual como modelo.

Edit Template

Abre un diálogo no que se pode seleccionar un modelo para editar.

Manage Templates

The Template Manager dialog makes it easy to manage templates and allows you to start new documents using templates.

Precisamos da súa axuda!