Distribución

Contén información descritiva sobre o documento.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Properties - Description tab.


Título

Introduza un título para o documento.

Asunto

Introduza un asunto para o documento. Pode empregar un asunto para agrupar documentos que teñan contidos semellantes.

Palabras chave

Introduza as palabras que desexe empregar para indexar o contido do documento. As palabras clave deben estar separadas por comas. Unha palabra clave pode conter caracteres de espazo ou puntos e comas.

Comentarios

Introduza comentarios para axudar a identificar o documento.

tip

Title, Subject, and Keywords are exported to PDF files as PDF Document Properties. Entered values are exported and will appear in the corresponding fields in the PDF Document Properties Description.


Precisamos da súa axuda!