Liña

Pecha o documento actual sen saír do programa .

Para acceder a esta orde...

Escolla ficheiro - Pechar.


The Close command closes all of the open windows for the current document.

If you have made changes to the current document, you are prompted if you want to save your changes.

When you close the last open document window, you see the Start Center.

Pecha o documento

Saír LibreOffice

Precisamos da súa axuda!