Seleccionar rutas

Configura rutas de ficheiro.

Para acceder a esta orde...

Botón de selección da ruta en diversos asistentes.

Prema o botón Editar durante unhas poucas entradas en - LibreOffice - Rutas.


Seleccionar

Selecciona a ruta indicada.

Ruta:

Escriba a ruta ou selecciónea da lista.

Caixa de diálogo Abrir

Precisamos da súa axuda!