Abrir

Abre un ficheiro local ou remoto. É posíbel abrir varios ficheiros.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Escolla Ficheiro - Abrir.

From the tabbed interface:

Escolla Ficheiro - Abrir,

From the start center:

Open File.

From toolbars:

Icon Open

Abrir ficheiro

From the keyboard:

+O


As caixas de diálogo de ficheiros - como Abrir, Gardar como e semellantes - están dispoñíbeis de dous xeitos distintos:

Empregue - LibreOffice - Xeral para trocar entre unhas e outras.

note

Se o ficheiro que desexa abrir contén estilos, aplícanse regras especiais.


Selección de cartafoles

Escolla o seu cartafol preferido na lista despregábel ou escriba o nome da súa ruta. Pódese empregar a función Autocompletar para facilitar a escrita.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

Places and Files

Add current folder to your favorite places using +. Remove a selected place from the list with -.

Displays the files and folders in the folder that you are in. Click column headers to sort files names, types, sizes or dates in ascending or descending order.

tip

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


Os diálogos dos ficheiros de ficheiros modernos presentan moitas funcionalidades para manipular os ficheiros. A maioría permite renomear, eliminar e crear ficheiros, ordenar listas de ficheiros, mostrar ficheiros e cartafoles en vista de iconas, árbore ou lista, navegar pola árbore de cartafoles do sistema de ficheiros e moito máis. Empregue o botón dereito do rato para obter unha lista de ordes sobre os ficheiros seleccionados na área de visualización.

Nome de ficheiro

Introduza un nome de ficheiro ou unha ruta até o ficheiro.

No diálogo están dispoñíbeis as funcionalidades seguintes:

  1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

  2. Use the Down Arrow key to scroll through the other files and directories. Use the Right Arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the End key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press Enter.

Tipo de ficheiro

Seleccione o tipo que desexe abrir ou seleccione Todos os ficheiros (*) para mostrar unha lista de todos os ficheiros do cartafol.

Versión

Se hai varias versións do ficheiro seleccionado, seleccione a versión que desexe abrir. Pode gardar e organizar varias versións dun documento escollendo Ficheiro - Versións. As versións dun documento ábrense en modo que só permite a lectura.

Só de lectura

Abre o ficheiro en modo que só permite a lectura.

Abrir

Abre o(s) documento(s) seleccionado(s).

Abrir documentos con modelos

Ao abrir un documento creado cun modelo pegañento o LibreOffice comproba se o modelo foi modificando desde a última vez que se abriu o documento. Se o modelo foi cambiado, mostra unha caixa de diálogo na que se pode seleccionar que estilos se aplican ao documento.

O LibreOffice recoñece modelos situados en calquera dos directorios indicados para os Modelos en - LibreOffice - Rutas.

Se un documento foi creado utilizando un modelo que non é posíbel atopar, aparece unha caixa de diálogo que pregunta como proceder a próxima vez que se abra o documento.

Para quebrar a ligazón entre o documento e o modelo ausente prema en Non; caso contrario, LibreOffice busca o modelo a seguinte vez que se abra o documento.

note

Ao empregar Ficheiro - Gardar como e seleccionar un filtro de modelo para gravar un modelo nun directorio dos que non están indicados na ruta de Modelos, os documentos baseados nese modelo non se comproban.


Precisamos da súa axuda!