Formato

Definir as opcións de formato de papel.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Ficheiro - Novo - Etiquetas - Formato.

Escolla a lapela Ficheiro - Novo - Tarxetas de visita - Formato.


Distancia horizontal

Mostra a distancia entre os bordos esquerdos de etiquetas adxacentes en tarxetas de visita. Se vai definir un formato personalizado, introduza aquí un valor.

Distancia vertical

Displays the distance between the top edge of a label or a business card and the top edge of the label or the business card. If you are defining a custom format, enter a value here.

Largura

Mostra a largura da etiqueta ou da tarxeta de visita. Se vai definir un formato personalizado, introduza aquí un valor.

Altura

Mostra a altura da etiqueta ou da tarxeta de visita. Se vai definir un formato personalizado, introduza aquí un valor.

Marxe esquerda

Mostra a altura desde o bordo esquerdo da páxina ao bordo esquerdo da primeira etiqueta ou tarxeta de visita. Se vai definir un formato personalizado, introduza aquí un valor.

Top margin

Mostra a altura desde o bordo superior da páxina ao bordo superior da primeira etiqueta ou tarxeta de visita. Se vai definir un formato personalizado, introduza aquí un valor.

Columnas

Introduza o número de etiquetas ou de tarxetas de visita que desexen que ocupen o largo da páxina.

Filas

Introduza o número de etiquetas ou de tarxetas de visita que desexen que ocupen a altura da páxina.

Page width

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Page height

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

Gardar

Garda o formato da etiqueta ou tarxeta de visita actual.

Gardar formato de etiqueta

Marca

Introduza ou seleccione a marca que desexe.

Tipo

Introduza ou seleccione un tipo de etiqueta.

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.

Precisamos da súa axuda!