Barras de ferramentas

Choose Data - More Filters - Standard Filter.

Database table view: Standard Filter icon in the Database toolbar.

Vista de formulario: icona Filtro estándar na barra Formulario.

Icon Standard Filter

Filtro estándar

Precisamos da súa axuda!