Menú Ferramentas

Escolla Ferramentas - Galería ou prema na icona Galería na barra Estándar -
botón Novo tema - lapela Ficheiros.

From the menu bar:

Escolla Ferramentas - Ortografía.

From the tabbed interface:

Choose Review - Spelling.

On the Review menu of the Review tab, choose Spelling.

From toolbars:

Icon

Ortografía

From the keyboard:

F7

From the menu bar:

Choose Tools - Automatic Spell Checking.

From the tabbed interface:

Choose Review - Auto Spellcheck.

On the Review menu of the Review tab, choose Automatic Spell Checking.

From toolbars:

Icon Automatic Spell Checking

Automatic Spell Checking

From the keyboard:

Shift + F7

Escolla Ferramentas - Idioma - Conversión de hangul/hanja. Debe estar activada a compatibilidade con idiomas asiáticos.

Escolla Ferramentas - Idioma - Conversión de chinés. Debe estar activada a compatibilidade con idiomas asiáticos.

Escolla Ferramentas - Idioma - Conversión de chinés - botón Editar termos. Debe estar activada a compatibilidade con idiomas asiáticos.

Escolla Ferramentas - Ortografía.

Escolla Ferramentas - Ortografía e prema en Opcións.

From the menu bar:

Choose Tools - Thesaurus.

From the tabbed interface:

Choose Review - Thesaurus.

On the Review menu of the Review tab, choose Thesaurus.

From toolbars:

Icon Thesaurus

Thesaurus

From the keyboard:

+ F7

From the menu bar:

Choose Tools - Language.

From the tabbed interface:

On the Review menu of the Review tab choose one of the language commands.

From toolbars:

Icon Manage Language

Manage Language

Escolla Ferramentas - Substitución de cores (Draw do LibreOffice e Impress do LibreOffice).

Escolla Ferramentas - Reprodutor multimedia.

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).

From the menu bar:

Choose Tools - Macros - Run Macro.

From the tabbed interface:

Choose Tools - Run Macro.

On the Tools menu of the Tools tab, choose Run Macro.

From toolbars:

Icon Run Macro

Run Macro

From the menu bar:

Choose Tools - Macros - Organize Macros - BeanShell/Javascript/Python.

From the tabbed interface:

On the Tools menu of the Tools tab, choose Javascript/Beanshell/Python.

From the menu bar:

Escolla Ferramentas - Macros - Gravar macro.

From the tabbed interface:

On the Tools menu of the Tools tab, choose Record Macro.

From toolbars:

Icon Record Macro

Record Macro

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button,
click the Libraries tab,
and then click the Password button.

From the menu bar:

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button.

From the menu bar:

Choose Tools - Extensions.

From the tabbed interface:

On the Extension menu of the Extension tab, choose Extensions.

From the keyboard:

+ Alt + E

Choose Tools - Extensions, click Check for Updates button.

From the menu bar:

Choose Tools - XML Filter Settings.

From the tabbed interface:

On the Tools menu of the Tools tab, choose XML Filter Settings.

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click Test XSLTs.

From the menu bar:

Escolla Ferramentas - Personalizar.

From the tabbed interface:

On the top right menu (☰), choose Customize.

Escolla a lapela Ferramentas - Personalizar - Menús.

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Add.

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Move.

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.

Choose Tools - Customize - Toolbars tab.

Choose Tools - Customize - Events tab.

Choose Tools - AutoCorrect Options.

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.

Escolla a lapela Ferramentas - Corrección automática - Opcións de corrección automática.

Choose Tools - AutoCorrect Options - Replace tab.

Choose Tools - AutoCorrect Options - Exceptions tab.

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.

Escolla a lapela Ferramentas - Corrección automática - Opcións de corrección automática - Completar palabras.

Escolla - Calc do LibreOffice - Ver.

Escolla - Impress do LibreOffice/Draw do LibreOffice - Ver.

Escolla - Draw do LibreOffice - Xeral.

Botón de selección da ruta en diversos asistentes.

Prema o botón Editar durante unhas poucas entradas en - LibreOffice - Rutas.

Escolla .

Escolla - LibreOffice.

Escolla - LibreOffice - Datos de usuario.

Escolla - LibreOffice - Xeral.

Escolla - LibreOffice - Ver.

Escolla - LibreOffice - Imprimir.

Escolla - LibreOffice - Rutas.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)

From the menu bar:

Choose Tools - ImageMap.

From the tabbed interface:

On the Image menu of the Image tab, choose ImageMap.

From toolbars:

Icon Image Map

Image Map

Choose Tools - ImageMap, then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.

Escolla a lapela Formato - Área - Cores.

Escolla Formato - Área - Área, prema o botón Cor e prema no botón Escoller.

Icon

Prema no botón Diálogo de cores na lapela Iluminación do diálogo Efectos 3D.

Escolla - LibreOffice - Tipos de letra.

Escolla - LibreOffice - Seguranza.

Escolla - LibreOffice - Avanzado.

Choose - LibreOffice - OpenCL.

Escolla - LibreOffice - IDE de Basic.

Escolla - LibreOffice - Actualización desde a rede.

Escolla - LibreOffice - Accesibilidade.

Escolla - LibreOffice - Cores da aplicación.

Escolla - Cargar/Gardar.

Escolla - Cargar/Gardar - Xeral.

Choose - Load/Save - VBA Properties.

Choose - Load/Save - Microsoft Office.

Choose - Load/Save - HTML Compatibility.

Choose - Languages and Locales.

Choose - Languages and Locales - General.

Choose - Languages and Locales - General - Complex Text Layout.

Choose - Languages and Locales - General.

Choose - Languages and Locales - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.

Choose - Languages and Locales - Writing Aids.

Choose - Languages and Locales - Searching in Japanese.

Choose - Languages and Locales - Asian Layout.

Choose - Internet.

Choose - Internet - Proxy.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - General.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge Email.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formatting Aids.

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Grid.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Western).

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Asian). Asian language support must be enabled.

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Print.

Choose - LibreOffice Calc - Print.

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Changes.

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web.

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web - Background.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - View.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Compatibility.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Formula.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Defaults.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists - Copy button.

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Changes.

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress.

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - View.

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Grid.

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Print.

Open a drawing document, choose - LibreOffice Draw.

Open a Math document, choose - LibreOffice Math.

Open a Math document, choose - LibreOffice Math - Settings.

Choose - Charts.

Choose - Charts - Default Colors.

Choose - LibreOffice Base.

Choose - LibreOffice Base - Connections.

Escolla - Base do LibreOffice - Bases de datos.

From the menu bar:

Choose Tools - Redact.

From the tabbed interface:

Choose Review - Redact.

On the Review menu of the Review tab, choose Redact.

From toolbars:

Icon Redact

Redact

From the menu bar:

Choose Tools - Auto-Redact.

From toolbars:

Icon Auto-Redact

Auto-Redact

Precisamos da súa axuda!