Menú Inserir

Escolla Inserir - Comentario.

Press +C.

Escolla Inserir - Multimedia - Dixitalizar.

Escolla Inserir - Multimedia - Dixitalizar - Seleccionar orixe.

Escolla Inserir - Multimedia - Escanear - Adquirir.

Escolla Inserir - Carácter especial.

Nas barras Estándar ou Inserir, prema

Icon Special character

Carácter especial

Escolla Inserir - Multimedia - Son ou vídeo.

Escolla Inserir - Son ou vídeo.

Son ou vídeo

Choose Insert - OLE Object.

Choose Insert - OLE Object - OLE Object.

Na barra Inserir, prema

Icon OLE object

Obxecto OLE

Choose Insert - OLE Object - QR and Barcode.

Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

Na barra Inserir, prema

Icon Formula

Fórmula

Escolla Formato - Tipo de gráfica .

Choose Insert - Chart .

Escolla Formato - Tipo de gráfica .

Choose Insert Chart.

Escolla Formato - Tipo de gráfica.

Choose Insert - Chart.

Choose Insert - Chart.

Na barra Inserir, prema

Icon Chart

Gráfica

Escolla Inserir - Imaxe.

Na barra de ferramentas Estándar, prema

Icon Image

Imaxe

Na barra Inserir, prema

Icon Floating frame

Marco flotante

Abrir un ficheiro de tipo descoñecido para o LibreOffice e que non sexa un ficheiro de texto.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Galería de Fontwork

Choose Insert - Fontwork

Icon Basic shapes

Formas básicas

Icon Symbol Shapes

Símbolos

Icon Block arrows

Frechas largas

Icon Flowcharts

Fluxogramas

Icon Callouts

Textos explicativos

Icon Stars

Estrelas

Choose Insert - Signature Line

Precisamos da súa axuda!