Opcións de filtro ASCII

Pódense especificar as opcións, por exemplo, tipo de letra básico, idioma, conxunto de caracteres ou quebra, que se importarán ou exportarán cun documento de texto. A caixa de diálogo aparece cando se carga un ficheiro ASCII co filtro "Texto codificado", cando se garda o documento pola primeira vez, ou cando se garda con outro nome.

Para acceder a esta orde...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Propiedades

Define a configuración para importar ou exportar o seu ficheiro. Ao exportar, só se pode definir o conxunto de caracteres e a quebra de parágrafo.

Conxunto de caracteres

Especifica o conxunto de caracteres do ficheiro para a súa exportación ou importación.

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

Tipos de letra predefinidos

Configurando un tipo de letra predefinido está a especificar que o texto debe mostrarse nun tipo de letra específico. Os tipos de letra predefinidos só se poden seleccionar ao importar.

Idioma

Especifica o idioma do texto, se aínda non foi definido. Esta configuración só está dispoñíbel cando se importa.

Quebra de parágrafo

Define o tipo de quebra de parágrafo para unha liña do texto.

CR & LF

Aplica un "retorno de carro" e unha "quebra de liña con sangría". Esta é a opción predefinida.

CR

Aplica un "retorno de carro" como quebra de parágrafo.

LF

Aplica unha "quebra de liña con sangría" como quebra de parágrafo.

Precisamos da súa axuda!