Exportación de ficheiros de texto

A caixa de diálogo Exportación de ficheiros de texto permite definir as opcións de exportación para ficheiros de texto. Móstrase cando se gardan os datos dunha folla de cálculo co tipo de ficheiro "Texto CSV" e cando a caixa de selección Editar configuración de filtros da caixa de diálogo Gardar como está marcada.

Opcións de campo

Define o separador de campo, o separador de texto e o conxunto de caracteres utilizados para a exportación de texto.

Conxunto de caracteres

Especifica o conxunto de caracteres utilizados para a exportación de texto.

Delimitador de campo

Escolla ou introduza o delimitador de campo, que separa campos de datos.

Delimitador de texto

Escolla ou introduza o delimitador de texto, que inclúe todos os campos de datos.

Todas as celas de texto entre aspas

Exporta todas as celas de texto cos caracteres de aspas iniciais e finais tal e como se indica naa opción de delimitadores de texto. Se non se escolle, só se rodean de aspas as celas de texto que conteñan o carácter delimitador de campos.

Gardar contido da cela como se mostra

Activado por omisión, os datos gárdanse tal e como se mostran, incluídos os formatos numéricos aplicados. Se esta opción non estiver marcada gárdase o contido de datos crus, como nas versións antigas do software.

Icona Aviso

Dependendo do formato numérico, gardar o contido das celas tal e como se mostra pode escribir valores que non sexa posíbel interpretar como valores numéricos durante unha importación.


Largura de columna fixa

Exporta todos os campos de datos cunha largura fixa.

Precisamos da súa axuda!