Importar/Exportar Dif/ Importar de Lotus/ Importar de dBASE

Define as opcións de importación/exportación. Estas caixas de diálogo móstranse automaticamente se o tipo de ficheiro correspondente está seleccionado.

Conxunto de caracteres

Seleccione o conxunto de caracteres das opcións empregadas para importar/exportar.

Para obter máis información sobre filtros, consulte: Información sobre filtros de importación e exportación.

Precisamos da súa axuda!