Dif Import/Export/ Lotus import/ dBASE import

Define as opcións de importación/exportación. Estas caixas de diálogo móstranse automaticamente se o tipo de ficheiro correspondente está seleccionado.

Conxunto de caracteres

Select the character set from the options used for import/export.

Para obter máis información sobre filtros, consulte: Información sobre filtros de importación e exportación.

Precisamos da súa axuda!