Menús de contexto

Cortar

Corta o obxecto seleccionado e almacénao no portapapeis. O obxecto pódese reinserir desde o portapapeis empregando Pegar.

Pegar

Insire no documento o elemento que moveu para o portapapeis. Esta orde só é operativo cando o contido do portapapeis se pode inserir na posición actual do cursor.

Inserir

Abre un submenú da galería en que se pode escoller entre Copiar e Ligar. O obxecto da galería seleccionado cópiase no documento actual ou créase unha ligazón.

warning

Se seleccionou algún obxecto do documento, unha nova inserción virá a substituír o obxecto seleccionado.


Fondo

Insire a imaxe seleccionada como fondo. Utilice as ordes de submenú Páxina ou Parágrafo para definir se a imaxe debe cubrir a páxina toda ou só o parágrafo.

Copiar

Copia no portapapeis o elemento seleccionado.

Eliminar

Elimina a selección actual. De haber varios obxectos seleccionados, elimínanse todos. Na maioría dos casos aparece unha pregunta de confirmación antes de eliminar os obxectos.

Segundo o contexto, o obxecto elimínase fisicamente do portador de datos ou soamente a visualización do mesmo.

Se escolle Eliminar mentres está na galería, a entrada será eliminada, mais o ficheiro en si permanecerá intacto.

Abrir

Use a orde Abrir para abrir o obxecto seleccionado nunha nova tarefa.

Renomear

Habilita un obxecto seleccionado para renomealo. Unha vez escollida a función Renomear, o nome selecciónase e pódese introducir un novo directamente. Use as frechas do teclado para colocar o cursor no inicio ou no final do nome para eliminar ou engadir parte dese nome ou para resituar o cursor.

Actualizar

Actualiza a visualización da xanela ou do obxecto seleccionado.

Previsualización

O elemento seleccionado móstrase na galeria no tamaño máximo. Prema dúas veces na visualización para volver á exhibición normal da galería.

Crear ligazón

Esta orde pode ser activado cando se selecciona un obxecto. Créase directamente unha ligazón chamada "Ligar a xxx" (xxx representa o nome do obxecto) no mesmo cartafol do obxecto seleccionado.

Precisamos da súa axuda!