Glosario xeral

Este glosario incl煤e explicaci贸ns sobre os termos m谩is importantes que encontrar谩 en LibreOffice.

Use o glosario para procurar os termos desco帽ecidos que encontre nos aplicativos de LibreOffice.

Men煤 de contexto

Para activar o men煤 de contexto dun obxecto, prema o obxecto co bot贸n do rato para seleccionalo e a seguir, . 脡 pos铆bel abrir alg煤ns men煤s de contexto mesmo sen estar o obxecto seleccionado. Os men煤s de contexto at贸panse practicamente en todas partes no LibreOffice.

ASCII

ASCII son as siglas de American Standard Code for Information Interchange. ASCII 茅 un conxunto de caracteres para exhibici贸n de tipos de letra en computadores persoais. Consiste en 128 caracteres, inclu铆ndo letras, n煤meros, puntuaci贸n e s铆mbolos. O conxunto de caracteres ASCII estendido cont茅n 256 caracteres. A cada un deles atribu铆uselle un n煤mero 煤nico, tam茅n chamado c贸digo ASCII.

En p谩xinas HTML, s贸 aparecen caracteres do conxunto de caracteres ASCII de 7 bits. Outros, como a di茅rese, diferencianse por medio dun c贸digo independente. Pode intoducir caracteres de c贸digo ASCII estendidos: o filtro de exportaci贸n de LibreOffice executa automaticamente a conversi贸n necesaria.

Ancoraxe

Algunhas das xanelas do LibreOffice, por exemplo as xanelas Estilos e Navegador, p贸dense 芦ancorar禄. Estas xanelas p贸dense mover, p贸deselles cambiar o tama帽o ou ancorar a un lado. De cada lado p贸dense ancorar varias xanelas enriba unhas de outras ou a car贸n; despois, movendo as li帽as de bordo, p贸dense cambiar as proporci贸ns relativas das xanelas.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Ancoraxe (Ocultar automaticamente)

No bordo de todas as xanelas que te帽en outras ancoradas hai un bot贸n que permite mostrar ou ocultar esa xanela.

Base de datos SQL / Servidor SQL

As bases de datos SQL son sistemas de base de datos que ofrecen unha interface SQL. A mi煤do son usadas en redes cliente/servidor en que varios clientes acceden a un servidor central (por exemplo, un servidor SQL). Por ese motivo, tam茅n son chamadas bases de datos de servidor SQL ou, simplemente, servidores SQL.

En LibreOffice pode integrar bases de datos SQL. Poden estar localizadas tanto no disco r铆xido local como na rede. O acceso real铆ase a trav茅s de ODBC, de JDBC ou dun controlador nativo driver integrado en LibreOffice.

Base de datos relacional

Unha base de datos relacional 茅 unha colecci贸n de datos organizados a modo de conxunto de t谩boas descritas formalmente desde as cales se pode acceder aos datos ou reunilos de varias maneiras sen ter que reorganizalas.

Un sistema de xesti贸n de bases de datos relacionais (RDBMS) 茅 un programa que permite a creaci贸n, actualizaci贸n e administraci贸n dunha base de datos relacional. Os RDBMS utilizan as instruci贸ns SQL (Structured Query Language) introducidas polo usuario ou contidas nun aplicativo e crean, actualizan, ou fornecen acceso 谩 base de datos.

Un bo exemplo de base de datos relacional pode ser unha base de datos con t谩boas de clientes, compras e facturas. Na t谩boa das facturas, non hai datos reais de clientes e de compras; no entanto, a t谩boa cont茅n referencias por medio dunha ligaz贸n relacional, ou unha relaci贸n, aos respectivos campos das t谩boas de clientes e de compras (por exemplo, o campo de ID do cliente da t谩boa de clientes).

Bot贸n xiratorio

  1. Nos controles de formulario, un bot贸n xiratorio 茅 unha propiedade dun campo num茅rico, monetario, de data ou de hora. Se a propiedade 芦Bot贸n xiratorio禄 estiver activada, o campo mostra un par de s铆mbolos con frechas a apuntaren en direcci贸ns opostas, sexa verticalmente, sexa horizontalmente

  2. No IDE do Basic, un bot贸n xiratorio 茅 o nome empregado polo campo num茅rico xunto cos dous s铆mbolos de frecha.

Pode escribir un valor num茅rico no campo que hai a car贸n do bot贸n xiratorio ou seleccionar o valor cos s铆mbolos de Frecha para arriba ou Frecha para abaixo do bot贸n xiratorio. No teclado pode premer nas teclas Frecha para arriba e Frecha para abaixo para aumentar ou reducir o valor. Pode premer nas teclas P谩xina arriba e P谩xina abaixo para configurar os valores m谩ximo e m铆nimo.

Se o campo que hai a car贸n do bot贸n xiratorio define valores num茅ricos, tam茅n pode definir unha unidade de medida, por exemplo, 2 cm ou 5 mm, 12 pt ou 2''.

Chave primaria

As chaves primarias serven como identificadores 煤nicos dos campos das bases de datos. A identificaci贸n 煤nica dos campos das bases de datos 煤sase nas bases de datos relacionais para acceder a datos doutras t谩boas. Cando se fai referencia a unha chave primaria doutra t谩boa, f谩lase de chave externa.

En LibreOffice a chave primaria def铆nese na visualizaci贸n do dese帽o dunha t谩boa escollendo a orde correspondente ao campo seleccionado no men煤 de contexto da cabeceira dunha li帽a.

DDE

DDE significa "Dynamic Data Exchange", e 茅 un antecesor da OLE, "Object Linking and Embedding". Co DDE, a referencia de ficheiro liga os obxectos mais non os incorpora.

P贸dese crear unha ligaz贸n DDE usando o seguinte procedemento: Seleccione as celas dunha folla de c谩lculo de Calc, c贸pieas no portapapeis, vaia a outra folla e seleccione a caixa de di谩logo Editar - Pegado especial. Para inserir o contido como ligaz贸n DDE, seleccione a opci贸n Ligaz贸n. Ao activar unha ligaz贸n, a 谩rea da cela inserida lese desde o ficheiro orixinal.

Dese帽o de texto complexo (CTL - Complex Text Layout)

Os idiomas con dese帽o de texto complexo poden ter alg煤ns ou todos os recursos seguintes:

Actualmente, LibreOffice ofrece soporte a hindi, tailand茅s e 谩rabe como idiomas CTL.

Enable CTL support using - Languages and Locales - General.

Espazo entre caracteres

O termo entreletrado fai referencia ao aumento ou diminuci贸n da cantidade de espazo existente entre pares de letras para a mellora da aparencia xeral do texto.

As t谩boas de entreletrado conte帽en informaci贸n relativa a cales son os pares de letras que requiren m谩is espazamento. Normalmente, as t谩boas forman parte do tipo de letra.

Focus

In a form document, a control must receive focus from the user in order to become active and perform its tasks. For example, users must give focus to a text box in order to enter text into it.

There are several ways to give focus to a control:

Formatado

O termo formatado util铆zase para facer referencia ao dese帽o visual do texto cando se usa un programa de procesamento de texto ou un programa DTP. Abrangue a definici贸n do formato do papel, dos bordos das p谩xinas, dos tipos de letra e efectos destes 煤ltimos, as铆 como as sangr铆as e o espazamento. Pode formatar o texto directamente ou cos estilos fornecidos por LibreOffice.

Formatado directo e de estilos

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Gardar de forma relativa e absoluta

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Se escolle gardar de forma relativa, as referencias a imaxes incorporadas ou a outros obxectos do documento gardaranse de acordo coa s煤a localizaci贸n no sistema de ficheiros. Nese caso, non importa onde est谩 rexistrada a estrutura de cartafoles mencionada. Os ficheiros enc贸ntranse con independencia de cal sexa a s煤a localizaci贸n, sempre que a referencia permaneza na mesma unidade ou volume. Isto 茅 importante se quere que o documento estea dispo帽铆bel para outros computadores que poidan ter unha estrutura de cartafol e nome de volume e unidade completamente diferentes. Tam茅n se recomenda gardar de forma relativa cando se desexa crear unha estrutura de cartafoles nun servidor da internet.

Se prefere gardar de forma absoluta, todas as referencias a outros ficheiros ser谩n tam茅n definidas como absolutas, con base nas respectivas unidade, volume ou cartafol ra铆z. A vantaxe 茅 que cando o documento que cont茅n as referencias 茅 movido a outros cartafoles ou cartafoles, as referencias contin煤an a ser v谩lidas.

Half-width and Full-width Characters

Half-width and full-width are properties used to differentiate characters used by some East Asian languages and scripts, mainly Chinese, Japanese, and Korean (CJK).

The Han characters, Hiragana and Katakana characters, as well as Hangul characters used by these scripts are usually of square shape, and on fixed-width (monospace) display they occupy space of two Latin/ASCII characters. They are therefore called full-width characters, while the letters in Latin alphabet, digits, and punctuation marks included in ASCII character set are called half-width characters.

For historical reasons, a set of square-shaped Latin letters, digits, and punctuation marks are also defined and used in CJK typography, in addition to or in place of their half-width counterparts. They are called full-width forms. Similarly, there are also half-width forms of the usually full-width Katakanas and Hangul Jamos, and they have narrower shapes instead of square ones. A character's half-width and full-width forms are essentially two ways of writing the same character, just like uppercase and lowercase forms of Latin alphabet. LibreOffice supports conversion between half-width and full-width, as well as ignoring width difference when matching text strings.

IME

IME son as siglas de Input Method Editor. Tr谩tase dun programa que permite ao usuario introducir caracteres complexos de conxuntos de caracteres non-occidentais usando un teclado est谩ndar.

JDBC

P贸dese usar a API JDBC (Java Database Connectivity) para conectar cunha base de datos de LibreOffice. Os controladores JDBC escr铆bense na linguaxe de programaci贸n Java e son independentes da plataforma.

Ligaz贸n

The External Links command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

Cando se copia un obxecto directamente no documento, este aumenta polo menos de forma proporcional ao tama帽o en bytes do obxecto. Pode gardar o documento e abrilo noutro computador e, o obxecto inserido, continuar谩 a ter a mesma posici贸n dentro do documento.

Ao inserir o obxecto como ligaz贸n, unicamente se insire unha referencia ao nome do ficheiro. O tama帽o do ficheiro do documento s贸 aumenta de forma proporcional 谩 referencia do cami帽o e do ficheiro. Por茅n, se abre o documento noutro computador, o ficheiro ligado ter谩 que estar exactamente na posici贸n fornecida pola referencia para que o obxecto poida verse no documento.

Use Edit - External Links to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

Numeral System

A numeral system is determined by the number of digits available for representing numbers. The decimal system, for instance is based on the ten digits (0..9), the binary system is based on the two digits 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 digits (0...9 and A...F).

ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) 茅 unha norma de protocolo que lles permite aos aplicativos acceder a sistemas de bases de datos. A linguaxe de consulta utilizada 茅 SQL (Structured Query Language). En LibreOffice, p贸dese determinar para cada base de datos se usar as ordes SQL para executar consultas. Tam茅n pode utilizar a axuda interactiva para definir a s煤a consulta (premendo o rato) e para que LibreOffice a traduza automaticamente a SQL.

OLE

Os obxectos OLE (Object Linking and Embedding) poden estar ligados a un documento de destino ou tam茅n poden estar incorporados. A incorporaci贸n insire unha copia do obxecto e detalles do programa de orixe no documento de destino. Se desexa editar o obxecto, basta activar o programa de orixe premendo d煤as veces no obxecto.

If an OLE object is linked to a target document, then the target document must be available in the location specified in the link. Deleting or moving the target document will make it impossible to open the linked OLE object. You can use the Save URLs relative to file system option in the General section of Load/Save Options to configure your system to save links relative to your filesystem.

Obxecto

Un obxecto 茅 un elemento de pantalla que cont茅n datos. Pode referirse a datos do aplicativo, como texto ou imaxes.

Os obxectos son independentes e non se infl煤en uns aos outros. Calquera obxecto que conte帽a datos pode ter atribu铆dos determinadas ordes. Por exemplo, un obxecto gr谩fico pos煤e ordes para edici贸n de imaxe e unha folla con ordes de c谩lculo.

Obxecto B茅zier

Desenvolvida polo matem谩tico franc茅s Pierre B茅zier, a curva de B茅zier 茅 unha curva definida matematicamente, usada en aplicativos gr谩ficos bidimensionais. A curva ven definida por catro puntos: a posici贸n inicial, a posici贸n final, e dous puntos medios separados. Os obxectos de B茅zier p贸dense modificar movendo eses puntos co rato.

OpenGL

OpenGL 茅 unha linguaxe gr谩fica 3D desenvolvida inicialmente por SGI (Silicon Graphics Inc). Dous dialectos desta linguaxe son comunmente usados, a saber, Microsoft OpenGL, desenvolvido para o seu uso en Windows NT, e Cosmo OpenGL, creado por SGI. Este 煤ltimo 茅 unha linguaxe gr谩fica independente para todas as plataformas e todos os tipos de computadores, utiliz谩bel inclusive en m谩quinas sen hardware gr谩fico 3D especial.

PNG

PNG (Portable Network Graphic) 茅 un formato de ficheiro gr谩fico. Os ficheiros est谩n comprimidos cun factor de compresi贸n seleccion谩bel e, ao contrario do que ocorre cos ficheiros en formato JPG, os ficheiros PNG compr铆mense sempre sen perder informaci贸n.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

RTF

RTF (Rich Text Format) 茅 un formato de ficheiro desenvolvido para a transferencia de ficheiros de texto. Unha caracter铆stica especial de RTF 茅 que o formatado se converte directamente en informaci贸n de texto lex铆bel. Desgrazadamente, en comparaci贸n con outros formatos de ficheiro, este crea ficheiros relativamente grandes.

SQL

SQL (Structured Query Language) 茅 unha linguaxe usada en consultas de bases de datos. En LibreOffice, pode formular consultas en SQL ou interactivamente co rato.

Vi煤vas e illadas

Vi煤vas e illadas son termos empregados en tipograf铆a. Vi煤va 茅 unha li帽a curta no final dun par谩grafo que, cando est谩 impresa, aparece soa na parte superior da p谩xina seguinte. Illada 茅 a primeira li帽a dun par谩grafo impresa soa na parte inferior da p谩xina anterior. Nos documentos de texto de LibreOffice, p贸dense impedir automaticamente esas ocorrencias configurando o estilo de par谩grafo desexado. Ao facer iso, p贸dese determinar a cantidade m铆nima de li帽as que se manter谩n xuntas nunha p谩xina.

Precisamos da s煤a axuda!