Para acceder a esta orde...

Abrir ficheiro cun exemplo:

Icona

Cor do tipo de letra

Icona

Espazamento entre liñas: 1

Icona

Espazamento entre liñas: 1,5

Icona

Espazamento entre liñas: 2

Icona

Superíndice

Icona

Subíndice

Icona

Estilo de liña

Icona

Cor da liña

Icona

Largura da liña

Icona

Estilo de área / Enchedura

Icona

Aliñar arriba

Icona

Aliñar abaixo

Icona

Aliñamento vertical centrado

Icona

Aplicar

Icona

Cancelar

Icona

Subir un nivel

Icona

Crear novo cartafol

Icona

Subir un nivel

Icona

Crear un cartafol novo

Icona

Ir ao comentario anterior

Icona

Ir ao comentario seguinte

Icona

Abrir ficheiro

Icona

Gardar como

Icona

Exportar como PDF

Precisamos da súa axuda!