Ferramentas

Este menú fornece ferramentas do Draw do LibreOffice, así como acceso á configuración de idioma e sistema.

Spelling

Comproba a ortografía manual.

Idioma

Abre un submenú onde pode escoller comandos específicos do idioma.

Galería

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Mapa de imaxe

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Barra de cores

Opens the Color Replacer dialog, where you can replace colors in bitmap and meta file graphics.

Reprodutor multimedia

Abre a xanela do Media Player, onde pode ver arquivos de película e son, así como inserir estes ficheiros no documento actual.

Gardar como

Permite gravar, organizar e editar macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Configuración do filtro XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Opcións da Autocorrección

. Define as opcións para substituír automaticamente o texto mentres escribe

Personalizar

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opcións

Esta orde abre unha caixa de diálogo que permite configurar o programa de forma personalizada.

Precisamos da súa axuda!